Vandens kokybiniai reikalavimai pagal higienos normas

Kokybiniai reikalavimai

Pagrindiniai vandens gerinimo projektavimo kriterijai nustatyti pagal ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC normas ir Lietuvos Higienos norma HN 24:2003 ir Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais STR 2.07.01:2003 ir STR 2.02.04:2004 bei kitais teisės aktais.

Parenkame tinkamus vandens gerinimo įrenginius

Projektuojami vandens gerinimo įrenginiai turi būti pajėgus pašalinti visas vandens kokybę bloginančias priemaišas. Po ruošimo vanduo, tiekiamas vartotojams, turi atitikti visus HN 24:2003 parametrus.